fbpx

Lietošanas noteikumi

eDoks mājas lapas, pašapkalpošanās portāla, lietotņu un citu eDoks piederošo interneta vietņu lietošanas noteikumi

Noteikumos izmantotie termini un saīsinājumi

  1. eDoks – SIA Lahdes, vienotās reģistrācijas numurs: 40203183826, juridiskā adrese: Konkordijas iela 57, Jūrmala, LV-2015; e-pasta adrese: edoks@edoks.eu.
  2. Lietotājs -persona, kura apmeklē vai lieto eDoks pakalpojumus, eDoks mājas lapu, lietotnes vai eDoks piederošās interneta vietnes, kā arī izmanto piekļuves datus. Lietotājs ir arī klients.
  3. Klients – fiziska vai juridiska persona, vai cits tiesību subjekts, kurš ir pieteicis eDoks pakalpojumu, to saņem un/vai ir noslēdzis par to līgumu ar eDoks.
  4. eDoks mājas lapas – eDoks mājaslapa www.edoks.lv.
  5. eDoks serviss – eDoks klientu portāls sign.edoks.eu, kas sniedz iespēju klientiem interneta vietnē eDoks:
   • apskatīt, elektroniski parakstīt un lejupielādēt saņemtos un nosūtītos dokumentus,
   • apskatīt un samaksāt rēķinus,
   • dot un atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei,
   • piekļūt saviem vietnē eDoks esošajiem personas datiem,
  6. eDoks konts – eDoks portālā izveidots piekļuves konts, kas ir piesaistīts konkrētam eDoks klienta profilam.
  7. eDoks galvenais lietotājs – eDoks lietotājs ar pilnām tiesībām un iespēju piekļūt visām eDoks sadaļām sava konta ietvaros, kā arī pārvaldīt savus kontakta datus.
  8. eDoks interneta vietnes – visas eDoks piederošās tīmekļa vietnes: eDoks mājas lapa edoks.lv un pašapkalpošanās portāls sign.edoks.eu.
  9. Piekļuves dati – personas kodi, klienta piereģistrētā e-pasta adrese, kas paredzēta piekļuvei pašapkalpošanās portālam eDoks.
  10. Sīkdatnes (cookies) – nelielas teksta datnes, ko izveido interneta vietne un kas tiek pārsūtīti uz lietotāja ierīces (datora, viedtālruņa, planšetes) pārlūkprogrammu, kad tiek apmeklēta interneta vietne. Tās palīdz vietnei atcerēties Lietotāja iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem viņš izvēlējies skatīt vietni.

Vispārīgie noteikumi

  1. Šie Lietošanas noteikumi nosaka eDoks mājas lapas, pašapkalpošanās portāla eDoks, lietotņu un pārējo eDoks piederošo interneta vietņu lietošanas noteikumus un funkcionalitātes. Atsevišķu eDoks interneta vietņu/lietotņu lietošanas specifiski noteikumi un funkcionalitāte var tikt noteikti konkrētajās interneta vietnēs/lietotnēs.
  2. Lietotājs pašapkalpošanās portālā vai, izvēloties attiecīgu lietojumu – mājas lapā (vai kādā no eDoks interneta vietnēm) un lietotnē, ievada savus personas datus. Informācija par personas datu apstādi un aizsardzību Lietotājam tiek sniegta Privātuma politikā, kas pieejama šeit.
  3. eDoks mājas lapas, eDoks, kā arī pārējo eDoks interneta vietņu un lietotņu lietošana uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs:
   • ir pilngadīga rīcībspējīga persona,
   • ir pilnīgi iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt.
  4. Lai varētu pilnībā izmantot visas eDoks interneta vietņu un lietotņu iespējas, ieteicams izmantot šādas interneta pārlūkprogrammas un mobilo iekārtu operētājsistēmas:
   1. Interneta pārlūkprogrammas
    • Google Chrome (60.0.3112.113 vai jaunāka)
    • Safari (9.0 vai jaunāka)
    • Mozilla Firefox (52.0 vai jaunāka)
    • Internet Explorer (11.0 vai jaunāka)
    • Opera (47.0.2631.55 vai jaunāka)
    • Edge (17 vai jaunāka)
   2. Mobilo iekārtu operētājsistēmas
    • Android iOS (6. vai jaunāka)
    • iOS (11. vai jaunāka)
  5. eDoks interneta vietnes un lietotnes ir eDoks īpašums. Visa eDoks interneta vietnēs un lietotnēs esošā informācija (tai skaitā, dizains, teksti un programmatūras kods), ciktāl tajā nav atsauces uz citiem avotiem un īpašniekiem, ir eDoks īpašums un tās izmantošana ir atļauta tikai atbilstoši tās mērķim un eDoks norādījumiem. Bez eDoks atļaujas aizliegts izmantot eDoks interneta vietnēs publicēto informāciju citās interneta vietnēs vai citos informācijas izplatīšanas vai uzglabāšanas rīkos un veidos. Ja nav norādīts citādi, tad visas autortiesības uz publicēto informāciju un tās saturu pieder eDoks. Ja vēlaties izmantot publicēto informāciju, lūdzam, sazināties ar eDoks pa e-pastu edoks@edoks.eu.
  6. eDoks ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt eDoks interneta vietņu un lietotņu saturu.
  7. eDoks interneta vietnes var saturēt saites uz trešo personu interneta vietnēm. eDoks neuzņemas atbildību par trešo personu interneta vietņu dizainu, satura aktualizēšanu un informācijas patiesumu, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Interneta vietnē izvietotās teksta saites. Trešo personu interneta vietnēm ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko eDoks nenes atbildību. Pāriešana uz ārējām saitēm ir Lietotāja atbildība.
  8. Pieejamo pakalpojumu maksas eDoks interneta vietnēs privātpersonām tiek norādītas ietverot pievienotās vērtības nodokli (21%), juridiskām personām pakalpojumu maksas tiek norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Speciālie eDoks lietošanas noteikumi

  1. Lai izmantotu eDoks, ir nepieciešams interneta savienojums un iekārtas, kas atbilst eDoks programmatūras saderības prasībām, kas laiku pa laikam var mainīties. Lai izmantotu eDoks lietotni, Lietotājam ir jāveic tās instalēšanu savā iekārtā, pārliecinoties par savas iekārtas savienojamību ar mobilās lietotnes programmnodrošinājumu.
  2. Lietotājs var pieslēgties savam eDoks kontam, izmantojot internetbankas autorizāciju, SmartID, eParaksts Mobile vai eID dokumenu.
  3. eDoks ir tiesības visus paziņojumus nosūtīt klientam, izmantojot pašapkalpošanās portālu eDoks.

Informācija par sīkdatnēm

  1. Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu eDoks interneta vietņu lietošanu, tiek izmantotas sīkdatnes (cookies).
  2. eDoks izmanto sīkdatnes, lai:
   • nodrošinātu eDoks interneta vietņu funkcionalitāti un pielāgotu to Lietotāja lietošanas paradumiem (tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam) ;
   • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu (apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.);

Lietotāja tiesības un pienākumi

  1. eDoks interneta vietņu lietošanas uzsākšana ir Lietotāja apstiprinājums, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem, Privātuma politiku un sīkdatņu lietošanas noteikumiem, un apņemas tos ievērot visā eDoks interneta vietņu lietošanas laikā.
  2. Lietotāja pienākums ir eDoks interneta vietņu izmantošanas ietvaros ir izvēlēties drošus interneta nodrošinātājus, tostarp arī tādus WiFi piekļuves punktus, kas sniedz garantijas Lietotāja datu drošībai un nerada risku datu nepamatotai nonākšanai trešo personu rīcībā.
  3. Lietotājs atbild par visām darbībām un to sekām, tai skaitā jebkuru citu trešo personu darbībām, kas veiktas, autorizējoties ar Lietotāja internetbanku, eID, SmartID vai eParaksts Mobile pakalpojumiem.

eDoks tiesības un pienākumi

  1. eDoks neatbild par pastāvīgu piekļūšanu eDoks interneta vietnēm un iespēju tās izmantot, ja Lietotāja interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā galiekārta neatbilst eDoks interneta vietņu lietošanas tehniskajām prasībām.
  2. eDoks ir tiesīga pārtraukt eDoks interneta vietņu vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams šo vietņu pilnveides vai modernizēšanas darbiem.
  3. eDoks apņemas identificēt Lietotāju atbilstoši Lietošanas noteikumiem.
  4. eDoks ir eDoks mājas lapas, eDoks portāla, lietotņu un eDoks interneta vietņu datu pārzinis, un nodrošina pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku.
  5. eDoks nodrošina informācijas konfidencialitāti par Lietotāju.
  6. eDoks nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem eDoks interneta vietņu darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai Lietotāja iekārtas neatbilstība eDoks interneta vietņu lietošanas nosacījumiem.
  7. eDoks nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies eDoks tīkla un eDoks interneta vietņu uzlabošanas, profilakses vai pilnveidošanas laikā.
  8. eDoks neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto eDoks, izmantojot Lietotāja piekļuves datus.
  9. Lai nodrošinātu eDoks interneta vietņu un lietotņu darbību, eDoks ir tiesības veikt to programmatūru saistītos atjauninājumus.

eDoks konta slēgšana

  1. eDoks pārtrauc piedāvāto pakalpojumu sniegšanu un eDoks konta slēgšanu Lietotājam:
   • ja Lietotājs ir veicis sava konta un datu dzēšanu no eDoks pakalpojuma vai iesniedzis rakstveida iesniegumu;
   • ja ir pārtraukta pakalpojumu sniegšana Lietotājam un ar Lietotāju nav vairs spēkā cits sadarbības pamats, kas paredz piekļuvi eDoks;
   • ja rodas pamatotas bažas par eDoks nelikumīgu lietošanu no Lietotāja vai citas personas puses vai citu piekļuves parametru nesankcionētu nokļūšanu citu personu rīcībā. Šajā punktā minētajā gadījumā eDoks ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma daļēji vai pilnībā ierobežot pieeju konkrētiem vai visiem eDoks pakalpojumiem;
   • ja Lietotājs pārkāpj šos Lietošanas noteikumus.
  2. Pēc eDoks konta darbības pārtraukšanas Lietotāja konts tiek slēgts, Lietotāja kontaktinformācija no eDoks konta tiek dzēsta. Dokumenti, kuri ir bjiuši pieejami vairākām iesaistītajām pusēm, tiek uzglabāti līdz visas iesaistītās puses ir veikušas šo dokumentu dzēšanu.

Norēķinu kārtība

  1. eDoks interneta vietņu lietošana ir bez maksas līdz noteiktam apmēram, kas ir atrunāts sign.edoks.eu Maksājumu sadaļā.
  2. Par trešo personu pakalpojumiem un noteiktiem maksājumiem un eDoks sniegtajiem maksas pakalpojumiem, Lietotājs maksā atbilstoši konkrētā pakalpojuma noteiktajai maksai un norēķinu kārtībai.

Citi noteikumi

  1. eDoks interneta vietnes ir pieejamas internetā visu diennakti. Ir pieļaujami īslaicīgi šo vietņu darbības pārtraukumi, kas saistīti ar sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un pilnveidošanas darbiem.
  2. Informācija par eDoks aktualitātēm, tai skaitā Lietotājam pieejamiem piedāvājumiem tiek atspoguļota gan eDoks mājas lapā, gan eDoks portālā vai citās eDoks interneta vietnēs vai lietotnēs. Papildu informācija, tostarp saistībā ar pakalpojumiem var tikt sniegta arī uz Lietotāja norādīto kontaktinformāciju, piemēram, e-pastu, tālruni.
  3. eDoks ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt Lietotājam pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu eDoks interneta vietnēs un lietotnēs, funkcionālo un vizuālo risinājumu, kā arī nodrošināt funkcionālajām vajadzībām un Lietotāja kopējām vēlmēm nepieciešamos saturiskos un tehniskos pilnveidojumus.
  4. eDoks ir tiesības jebkurā laikā grozīt šos Lietošanas noteikumus, saglabājot iepriekšējās redakcijas pieejamā Lietotājam veidā. Izmaiņas Lietošanas noteikumos, ja tādas veiktas, attiecas uz eDoks interneta vietņu un lietotņu izmantošanu, tostarp sniegtiem pakalpojumiem un uz turpmākām darbībām, kas tiek veiktas šajās vietnēs. Turpinājums interneta vietnes un lietotnes lietošanā, ir apstiprinājums tam, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumu grozījumiem un citām izmaiņām par sniegtajiem pakalpojumiem un apņemas tos ievērot. Piekļūstot pakalpojumam, Lietotājam ir nepieciešams iepazīties ar šiem noteikumiem.
  5. Klientam ir iespēja ziņot par problēmu, kļūdu vai nepilnību kādā no Lahdes interneta vietnēm un/vai lietotnēs, rakstot čatā darba dienās laikā no 10:00 līdz 19:00 vai sūtot epastu uz edoks@edoks.eu.
Arrow-up